Samengevat CV

Hier vindt u alle informatie over de dienstverlening door De Morrée ProManagement. De kern is organisatie-vernieuwing door innovatie of reorganisatie, waar samenwerking met anderen essentieel voor is. En dan zowel voor de ontwerp/adviesfase als voor de realisatie.

Ik ben een ervaren business consultant en projectmanager: kwartiermaker en architect van vernieuwingen, veranderingen en innovatie van bedrijven en organisaties en het projectmanagement hiervan. Een belangrijke succesfactor is het gelijkwaardig communiceren met de verschillende disciplines: bruggenbouwer van marketing via HRM tot technische disciplines. Op deze manier worden ambities van directies of raden van bestuur waargemaakt. Andere sterke competenties zijn vooral sociale vaardigheden, positieve uitstraling, analytisch vermogen, integriteit en snel inleren in nieuwe situaties.
Met als extra voordeel mijn universitaire ICT-achtergrond, zodat ook de realisatie van de gewenste ICT-ondersteuning is geregeld.

De diensten omvatten inhuur / détachering voor:

  • Advies over innovatie en verandering
  • Ontwerpen van uw nieuwe of te reorganiseren organisaties dan wel samenwerkingsverbanden
  • Programma- en projectmanagement voor de realisatiefase
  • Projectadvisering en -begeleiding

Voor beschikbaarheid: Bel of mail!

En voor meer informatie: zie ook Linkedin jandemorree