Privacy

De Morrée ProManagement kan persoons- en bedrijfsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Morrée ProManagement (direct of onder 1 van de andere handelsnamen), en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Morrée ProManagement verstrekt. De Morrée ProManagement kan de volgende persoons- en bedrijfsgegevens
verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer(s)
– Uw e-mailadres(sen)
– Uw bedrijfsgegevens, waaronder KvK-nummer en fiscaalnummer

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
WAAROM DE MORRÉE PROMANAGEMENT GEGEVENS NODIG HEEFT
De Morrée ProManagement verwerkt uw persoons/bedrijfsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan De Morrée ProManagement uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bestelling of gedane aankoop, doorgaans bestaande uit adviesdiensten of bestelde materialen.
HOE LANG DE MORRÉE PROMANAGEMENT GEGEVENS BEWAART
De Morrée ProManagement  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen verdere overeenkomst met u tot stand komt.
DELEN MET ANDEREN
De Morrée ProManagement verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoons/bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar demorree@grondsels.nl. De Morrée ProManagement zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.dmpm.grondsels.nl en www.cs.grondsels.nl

Wanneer u de website bezoekt en/of de informatie die via deze website wordt aangeboden gebruikt, stemt u in met de voorwaarden en de voorbehouden, zoals benoemd in deze disclaimer.

Gebruik van de dMPM website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als promotie van onze onderneming. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij grote zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van onze website kunnen wij geen garantie geven voor de actualiteit van de geboden informatie. De Morrée ProManagement wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de correctheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer De Morrée ProManagement  links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. De Morrée ProManagement aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, de beschikbaarheid en het gebruik van websites waarnaar via deze website wordt verwezen. Het gebruik van de links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites wordt niet door De Morrée ProManagement gecontroleerd of beoordeeld op compleetheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Gebruik van de informatie

De Morrée ProManagement behoudt zich alle intellectuele eigendommen voor van de inhoud van deze website. Het is niet toegestaan de inhoud van één van onze webpagina´s te gebruiken op een andere website, behalve wanneer hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door De Morrée ProManagement. De informatie van deze website mag u uiteraard wel uitprinten en bewaren voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De Morrée ProManagement behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website, als ook deze disclaimer, te allen tijde zonder enige vooraankondiging te wijzigen.

Toepasselijk Recht

Op deze internetsite is het Nederlandse Recht van toepassing.

Beveiligen

De Morrée ProManagement neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Morrée ProManagement maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Morrée ProManagement verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Morrée ProManagement op via demorree@grondsels.nl.